۱۳۹۴ تیر ۲۹, دوشنبه

روایتی از گرداب خونینی بنام صلح ! / محمد آمین فروتن


 چه بوده است آن حکایت ؟
پیوسته به گذشته قسمت هفتاد وهشتم : 
طوریکه خواننده گان عزیز استحضار دارند راقم این سطور پس از انتشار فتوا گونه ای 
تحت نام ” روزه‎داری در روزهای بلند؛ ‘به تعداد ساعات روز در مکه روزه بگیرید’ ” به  قلم حسیب عمار  یکی از همکاران جوان افغان تبار خود که وابسته گی اش با نیروهای جهادی در افغانستان  که عمدتأ از فقه سنگواره ای  تاریخی بحیث گفتمان مذهبی استفاده میکنند پنهان نیست اما درعین وابسته گی خانوادگی  حسیب جان عمار ترتیب دهنده فتوای سفارشی BBC در باره رمضان با احزاب و سازمان های  بنیاد گرای مذهبی که در تحلیل های فقهی از فقه تاریخی سنگواره ای متابعت میکنند برعلاوه اینکه خود دارای اندیشه روشن مذهبی است  مطالعه عمیق  همین فتوا ی سفارشی میرساند که نویسنده با آنچه که خود برشته تحریر در آورده است موافقت ندارد . به هرحال این قلم به عنوان شاگرد حوزه تفکر دینی بصورت مجمل در دوبخش جداگانه مورد بحث قرار دادم که درحال حاضر بدان بسنده میگردد . اکنون لازم میدانم برای یافتن درست ودقیق ریشه های بحران و فاجعه ی خانمانسوزوطن ما  را  از جائی آغاز کنیم که با دریغ وتأسف آثار خونین آن از بسیار دیر بر زخم های ناسور کشور افغانستان به مشاهده میرسند .چنانچه شما خواننده گان ارجمند یادداشت های این حقیر میدانید در این هنگامیکه افغانستان به عنوان بزرگترین و خونین ترین  پایگاه جنگ و  ترور یزم شناخته شده و همه جناح های اعتقادی و سیاسی موافق یا مخالف در این اصل متفق اند که تحقق ورسیدن به  صلح در این کشور جنگ زده از ضروریات و اولویت های درجه یک افغانها بحساب می آیند . روی همین دلیل در چند سال آخیر با سرعت بینظیر و خارق العاده ای به این فرآیند نگریسته شده است .YouTube Preview Image                  جنگ فرمائیشی و شعار صلح !
گفته اند طیاره ای که درحال سقوط بود وهمه مسافران به اضطراب و ترس افتاده بودند اما یکنفر از مسافران با خون سردی و آرامش نشسته بود وقتی ازوی پرسیدند که توچرا نگران سقوط طیاره نیستی ، آن مرد در کمال آرامش جواب داد ، چرا نگران باشم ؟ مگر طیاره مال پدرم است که از سقوط اش  ناراحت باشم ؟
air plain 20
اکنون حال و احوال کشور ما افغانستان نیز همین گونه است . شما همین شارلتان بازی ای که بنام  تحقق صلح در افغانستان  براه انداخته اند ؛ ببینید و درست توجه کنید که چگونه قدرت اهریمنی استخبارات پاکستان ISI برای رسیدن به اهداف استراتیژیک خویش از کدامین اسلوب های روا و ناروا استفاده بعمل می آورند ؟ برجسته ترین نمونه های از این دست  بازی های  دوگانه استخباراتی  آنگاه به نمائیش گذاشته شد که در پروژه مصالحه میان تحریک طالبان پاکستان و جناح سیاسی حزب مسلم لیگ برهبریی محمد نوازشریف نخست وزیر پاکستان ، سازمان امنیت و اطلاعات ارتش ISI به حرکت آمد وهیأ ت های را ازهردوجناح درغیاب تحریک طالبان پاکستان و جناح سیاسی برهبریی محمدنوازشریف از سوی سازمان استخباراتی ISI تعیین گردیدند
YouTube Preview Image
شگفت انگیز ترین پهلوی این داستان آنجا و آنگاه بصورت یک کمیدی ظهور کرد که وقتی عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان که در لیست هیأ ت میانجیگران  تحریک طالبان پاکستان از سوی استخبارات پاکستان ISI قرار گرفته بود در یک کنفرانس خبری ضمن سپاسگذاری از اعتماد تحریک طالبان پاکستان گفت که به دلیل حضور رستم شاه مهمند از افسران سابقه دار و بازنشسته  وزارت داخله پاکستان که از مهره های اصلی سازمان استخبارات پاکستان ISI محسوب می گردید و در عین حال از رهبران برجسته تحریک انصاف پاکستان TIP برهبریی عمران خان سابق کپتان تیم کرکت پاکستان و رهبر تحریک انصاف پاکستان وی را مناسب ترین فرد برای میانجیگری میان طالبان و حکومت پاکستان وانمود ساخت در این صورت از حضورخود  در هیأت صلحی که از طالبان نمائنده گی میکرد عذر خواهی نمود !! وبدین ترتیب  آقای عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان از نمائنده گی تحریک طالبان استعفی داد و سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI به جایی آقای خان فرد دیگری را بحیث عضو هیأت انتخاب نمودندemran khan Samiulhaq and Others Pak Taliban Comattee 21           ازچپ به راست : عمران خان – مولانا یوسف شاه – مولانا سمیع الحق – مولانا عبدالعزیز -پروفیسور ابراهیم
درتلسکوب  همین تجارب اطلاعاتی  که بر سر میز سازمان اطلاعلات ارتش پاکستان ISI  قرار داشت به فرآیند صلح دولت وحدت ملی افغانستان با طالبان مسلح نیز نگریسته شدند و پس از ۱۳ سال زمینه سازی ها ی سازنده در جغرافیای افغانستان سرانجام با ایجاد شبه دولت مافیائی بنام وحدت ملی افغانستان برهبریی محمد اشرف غنی وبرخی چهره های معلوم الحال دیگر مانند  محمد حنیف اتمر  برای تحقق استراتیژیی نظامی افغانستان ساختار های کشور و ملت افغانستان به لرزه درآمدند و چنانچه آنگونه که قبلأ در حل مسائل پاکستان عمل نموده بودند هیأت های از صلح و گفتگو  را در غیاب تحریک طالبان افغانستان و اداره وحدت ملی این کشور تعیین نمودند .
taliban peace talk in Islamabad 20
لهذا نباید تعجب کرد که تعیین محل انجام گفتگو های مستقیم میان اداره وحدت ملی افغانستان برهبریی محمد اشرف غنی و دستیاریی باصلاحیت محمد حنیف اتمر و طالبان افغانستان نیز به اقتضای همان استراتیژیی منهدم کننده و رسوای پاکستان تعیین وتثبیت میگردد . سخت شگفت انگیز و قابل تأمل است که میان هیأت های صلح  هر دو جناح یعنی اداره وحدت ملی که شخصی بنام حاجی دین محمد از رجال برجسته جهاد و از حامیان اصلی حرکت طالبان در افغانستان از آن نمائنده گی میکنند و هیأتی از طالبان بریاست ملا جلیل آخند سابق معاون  وسرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان هیچگونه اختلاف فکری وسیاسی درحوزه مدیریت جامعه  به مشاهده نه میرسد .  ….
Forotan Edama darad 07

هیچ نظری موجود نیست: