۱۳۹۴ فروردین ۲, یکشنبه

دررثای مرگ مظلومانه ای شهیده فرخنده: شبکه های تعویذ نویسی یاجوخه های استخباراتی استخاره ها ؟/محمد آمین فروتن

متأ سفانه حالتی که از شنیدن ومشاهده عکس ها و تصاویر ویدیویی  حادثه ء خونین سنگباران و به آتش کشیدن مظلومیت تاریخی زن  در وجود فرخنده ،  زن شجاع و دلیردر تاریخ معاصر افغانستان  این  زینب زمان برایم دست داد نه میتوانم توصیف کنم ازاین رو خواهش میکنم اگر در سخن من تندی و در انتقادهای تیز وصریح من تلخی یی وجود دارد بر من ببخشید ، به سخنم آنچنانکه قرآن میگوید گوش کنید ،
 « فبشرعباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه » مژده ده بندگانی را که به حرفها گوش میکنند و بعد هر آنچه را درست تر و حسابی تر یافتند ، تا ئید میکنند و دنبالش را می گیرند . لازم است قبل از اینکه مطلب ام را از اظهارات کسانی آغاز کنم که با کسب و یدک کشیدن مدارک تحصیلی از بزرگترین  مراکز علمی  همچون پوهنتون  الازهر مصر و یاهم دانشگاه های عربستان مگر با قرئت بنیاد گرایانه مذهبی در جوامع   عقب مانده و جنگ زده ای چون افغانستان،  اکثریتی ازتربیونهای دینی در جامعه  افغانی را اشغال نموده اند توجه همه شما سروران گرامی را به این نقطه معطوف بدارم که چنانچه حاملان گفتمان متحجرانه باور دارند قرآن کریم  کاغذ پاره ای و کتابی  نیست که با سوزانیدن و ازمیان رفتن آن ماهیت وی نیز که همانا توحید – عدالت و ده ها و صدها فورمول و معادلات برای حیات بشر است نابود گردد ، نه هرگز نه ! قرآن کتابی است که حاملش یک امی است که به تعبیر خود قرآن نه کتاب میدانیست و نه هم خواندن و نوشتن توان داشت  . اما این کتاب را  از همان روزی که به « حیله دشمن » و به «جهل دوست » چنان متبارک ساختند که وقتی لایش را بستند و متنش متروک شد ، جلد اش رواج یافت و ازهمان هنگام این کتاب مقدس آرام ، آرام در ایفای نقش  یک تقدیس کاذب و تبرک موهوم ظهور کرد ،
farkhnda Jawedan ast 22
به قول مولوی بزرگ :
 ما ز قرآن مغز را برداشتیم / پوست را بهر خران  بگذاشتیم
 واقیعت این است که قرآن کاغذ پاره های نیست که با سوزاندن و یا آتش زدن آن مسؤلیت های دینی و آگاهی بخش انسانی  تعطیل شود ، زیرا قرآن کتاب بزرگی از هستی و کائنات است که انسان بحیث یک آیه مهم  آن در تاریخ هستی و بشر جلوه نموده است . بدون شک اشتباه بزرگ و غلط مشهوری که نزد عده ای از قا بیلیان معاصر وجود دارد این است که انسان را به حیث یک موجود جداگانه از هستی و کائنات تصؤر می کنند و چنین می پندارند که انسان در منظومه خلقت ستاره ای بیش نیست و این موجود مکلف به اطاعت  موهوم و غیر علمی در تاریخ بشر است که میتواند باساس دستورالعمل های تقدیس شده از جانب الهی وظائف اش را نیز به انجام رساند ، از اینکه شما خواننده گان ارجمند نیز بالنوبه در امتداد سه روزی که از ؤقوع حادثه سپری گردیده است ازتمامی انگیزه های این جنایت ضد انسانی و ضد اسلامی بصورت لازم آگاهی یافته و اطلاع حاصل نموده اید لهذا بدون تبصره بر چگونگی ؤقوع حادثه به اصل مطلب که به  اظهارات مهره های سرطانی پرداختن است که با قرئت بنیاد گرایانه مذهبی در جوامع عقب مانده و جنگ زده ای چون افغانستان،  اکثریتی ازتربیونهای دینی در جامعه  افغانی را اشغال نموده اند اشاره نمائیم که  یکی ازاین سر گروه بان شوالیه های شبه مذهبی فردی بنام ملا ایاز نیازی که خود را تحصیل یافته پوهنتون الازهر مصر می خواند و از دیر بدینسو در مسجد مشهور وزیر اکبر خان کابل ضمن انجام وظیفه پیش نمازی بنام حل  مسائل و مشکلات گوناگون مردم دلالی می کند در خطبه نماز جمعه و پس از به شهاد ت رساندن فخر زنان مسلمان فخریه گرامی این گونه ابراز نظر فرمود !!
YouTube Preview Image
می بینید خواننده های گرامی ! که این آدم انسان نما  بخاطر اهداف شبکه های استخاره ای استخباراتی چگونه اصول قبول شده مذهبی را مسخ میکند ؟ و با صراحت مافیائی می فرمائند که مهمترین مقدسات برای ملت ما وقار و حیثیت انسان است که وقتی به مقدسات اش …..اما حادثه چنان بزرگ بود که تمامی شواهد و مدارکی که در باره روز حادثه گواهی میداد با دقت می خواندم و به کنکاش می گرفتم . و با تجارب واندوخته های شخصی ام  که شیوه های انجام گروه ها و دسته های تروریستی در منطقه ما بویژه در حوزه جنوب غرب آسیا را تحت نظارت عادلانه  و پژوهش های  عالمانه و مستند  دارم و در این راستا با توجه به سالها مهاجرت و غربتی که داشته ام خداوند بزرگ برایم نوعی از بصیرت متعهدانه با ارزشهای والای دینی را ارزانی فرموده است  چنانچه استعمال کلیمات مشابهی که  گروگانگیران جانی فرخنده شهید  آنگاه که فرخنده مظلوم را مورد  استفسارو استعلام قرار میگیرند بصورت  نا خود آگاه از زبان  یکی از چاقوکشان که  نه توانیست با استعمال همان ترمنولوژی و ادبیات تروریستها سخن نگوید لهذا وقتی شهیده فرخنده را مورد بازپرس قرار میدهند حین این گفتگو در خطاب با وی میگوید که : ترا امریکائی ها اینجا فرستاده است  !! که آن شیر زن نیز در پاسخ اش با متانت جواب میدهد که حال امریکائی ها را هم چیزی گفته بودم وشما را هم !!
YouTube Preview Image
وقتی نخستین اثری از فحوای این گفتگو برایم حاصل شد ،   پس از تماس با برخی از دوستان و همرزمان ، سری نیز  به روزنامه شهادت ارگان نشراتی حزب اسلامی افغانستان برهبریی گلبدین حکمتیار زدم تا ببینم که نظر مبارکه آن روزنامه در باره این حادثه چگونه میباشد و موضع رسمی و “نقل مطابق اصل “ آن گروه و دسته ای چه میباشد ؟
 shahadat daily 23
سرانجام دریافتم که این داستان سر دارز دارد و در استانه سفرمشترک  محمد اشرف غنی رئیس اداره مبارکه وحدت ملی افغانستان و جلالتمآب دکتور عبدالله ، عبدالله رئیس اجرایوی آن حکومت این توطئیه در شبکه های استخباراتی منطقه طرح ریزی گردیده است

ادامه دارد
   مبحث تعویذ نویسی و رابطه آن با شبکه های استخباراتی در شماره های بعدی مورد بحث خواهیم گرفت

هیچ نظری موجود نیست: