۱۳۹۵ بهمن ۲۴, یکشنبه

له بغاري تر سینګاره / له اشپز سره بانډار

 لیکوال : امید فردا

کرزی خو ښه و چی کله به امریکایانو د سنګین د جنایت په څیر یو جنایت وکړ نو ده به یوه د دروغو بغاره وکړه
د کرزی بغاره
دا اوسنی خو یو له سنګاره نه دی وزګار او دابل بیا له زړې نه دی فارغ .د عبدالله سینګار
دا خبره همدا اوس کاکا غمخور په سنګین کښی د امریکا یی جنایت د غندلو په موقع وکړه.ګارد ورته ویل اوسنیو د بغارو لپاره یو تازه د می مجاهد په کرایه نیولی …..نه پوهیږم چی څوک به یی ور ښود . اشپز ورته ویل ځه ښه کار یی کړی ستاسو وال خو د بغارو په ځای غری وهی .ګارد چپ چپ ورته وکتل تیر ولاړ شو .

له دی سره جوخت یی په لوړ آواز وویل سنګینه ! ستا قاتلینو ته له خدایه ابابیل غواړم د واکمنو افغانانو غیرت خو هسی هم ستا د د ښمنانو د ډالرو په حصار کښی بند دی .د مرده باد او زنده باد ناری یی ډیری ووهلی ماویل پریږده یاره په نارو یی سر نه سره ور ځی هسی مو غږونه مه را خوره .

هیچ نظری موجود نیست: