۱۳۹۵ دی ۱۳, دوشنبه

د دونـالـد تـروپ خوبونـه د مـــأمـــون آخـــندزاده تعبـــیرونه !/ له اشپز سره بانډار

د رزاق مامون په تعبیرونو  پام غلط کړئ خو له ټولو تعبیرو سره یی خپل نظر مه هم غږی کوئ تر اوسه لا د ولایت مرتبي ته نه دی رسیدل .
دی مبارک فرمایی:
اجندای ترمپ، ایجاد افغانستان دوم برای روسیه در آسیای میانه استامریکا باخت بزرگ در خاورمیانه را اگر در دورۀ ترمپ جبران نتواند، هژمونی ایالات متحده غروب می کند و وعده ترمپ که ( امریکا را دو باره بزرگ خواهد ساخت) باد هوا می شود. شرط احیای امریکایی که ترمپ تعریفی در مغز خود دارد، درهم شکستن و تحکیم قفس در اطراف روسیۀ دورۀ پوتین است.


مجموعه نشانه ها مشعر اند که روسیه آماده می شود تا اکرائین و جزایر بالتیک را دو باره از چنگ ناتو بیرون بکشد. بدین ترتیب، پایگاه آن ها در سوریه گسترش خواهد یافت. با بازپس گیری اکرائین از ناتو، شوروی دیروز به شکل دیگری خود به خود درنقشۀ اقتصادی ونظامی زنده می شود.
همین دیروز، جان مکین، کنسرواتور جمهوری خواه آمریکایی پس از دیدار از پایگاه نظامی در شیروکین در جنوب شرق اوکراین با اشارۀ دست به روسیه گفت: در ۲۰۱۷ ما با مهاجمان روبه رو می شویم و آن ها را به همان جایی که بودند، می فرستیم. ولادیمیر پوتین (رییس جمهوری روسیه) تو هرگز نمی توانی مردم اوکراین را شکست دهی و آن ها از حق استقلال و آزادی شان محروم کنی!
ترمپ آمده است تا روسیه و پوتین را یا دهنه بزند یا دفن کند. شوخی نیست. افغانستان برای یک مصاف «نیابتی» و موقعیتی کارتمام، آماده ساخته می شود. کرملین افزون بر آن که، ورژن داعشی از خود دارد، نقطه ضعف تاریخی از حوزه جنوب، به خصوص افغانستان- کریدور- لشکریان داعش و آتش نفسان سلفی چچینی، ازبک، تاجک، قرغیز، قزاق، داغستانی و… را به دنبال خود می کشاند.برای متوقف کردن روسیه درخاورمیانه و اکرائین، داعش باید به سرعت وارد خاک ازبکستان وتاجکستان شود. تجربه شوروی، تجربۀ امریکا درافغانستان و تجربه همه در عراق وشام اثبات کرده است که هرگاه، جنگجویان سربه کف و شیدای شهادت، درلایه های شهری یا کوهستانی رخنه کنند، جنگ بدون برنده، خصلت ابدی به خود می گیرد.
گزارش های نه چندان رسمی نشان می دهند که دولت کابل «روی یک زمین لرزان ایستاده است» و اگر درگیری داغ تر شود، امکان دارد جای خود را به داعش بسپارد تا عملیات تقابل به طور مستقیم از کابل رهبری شود.نقشه این است که روسیه بازهم از سوراخ افغانستان اما در حوزه های تازه نفس اسلامی (آسیای میانه) گزیده شود. شکست دوم بازهم از جنوب بیاید. پاکستان وطالبان درمسایل کلان، ملکیت ذاتی امریکا اند و اکت و «صیغه» روسیه وطالبان، با هزینه یی بسیار اندک به هم می خورد. افغانستان نقطه ضعف روسیه است و شکست همسان روسیه درافغانستان، ( این بار درنقش عقبه) در ازبکستان و قزاقستان اتفاق خواهد افتاد. این جنگ، احتمالاً جرقۀ آشکار جنگ جدید ابرقدرت ها خواهد بود. در چشم انداز کلان، رقابت اصلی اکنون بین روسیه و هند در افغانستان در جریان است. از چند ماه به این بین روسیه و هند در حوزه افغانستان تنش های فارغ از چانه زنی درگرفته است. بنیان نظری جئوپلتیک قرن نوزده و آوان «جنگ سرد» که حوزه افغانستان را بخشی از دایرۀ منافع روسیه در «بازی بزرگ» تعریف کرده بود، از نظر هند امروز باطل تلقی می شود. هند که تازه افغانستان، ایران و پاکستان را دور زده است؛ افغانستان را بخشی از بدنۀ تاریخی و فرهنگی در جئوپلیتک خویش می داند.
ما درعرصه اطلاعاتی و کم وبیش در نظریه پردازی های رسمی اخیر می بینیم که نگاه هند به دشمن ذاتی اش- پاکستان- ملایم ترشده است و کمپاین اصلی متوجه شش کشور آسیای میانه است. جنگ آسیای میانه، روسیه را از اشغال اکرائین و تهدید اروپا و خروج از موقعیت قفسی کنونی باز میدارد. تئوری «مجاهدین»، «داعش» و«طالب» جمع اسلام گرایان روسیه و آسیای میانه، دو باره رنگ وروغن گرفته است. هند، پاکستان وامریکا منتظر اند تا دکمه از کاخ سفید سرخ شود.

هیچ نظری موجود نیست: