۱۳۹۵ آذر ۱۶, سه‌شنبه

در دنیای متمدن امروز مسلمان بودن جرم عظیم است


نویسنده : رستم رستمی
این تصویر عمق دشمنی، کینه و بی رحمی دشمنان اسلام اعم از روس های جنایت کار، آخوندهای مشرک ایران، طرفداران اسد کمونیست و استکبار جهانی در راس امریکا را به نمایش می گذارد. اینجا شهر سوخته حلب مظلوم و مجروح است که با وحشیگری های جنایتکاران عصر با بم و راکت و سلاح کشتار جمعی، چنین سوخته و کوفته و ویران شده و هزاران تن مردمش شهید و بقیة السیف آن چنین آواره و بیچاره گردیده اند. گناه این مردم همین است که مسلمان اند و چند سال پیش در یک حرکت مدنی خواستار تامین طبیعی ترین حقوق انسانی و اجتماعی خویش از خانواده کثیف و قصاب اسد با استفاده از نام دیموکراسی و حقوق بشر گردیده، بروی جاده ها ریخته بودند و 


 
شعار می دادند: "اصلاحات می 
خواهیم"؛ اصلاحات در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، و این بهانه یی شد در سرکوبی و بخاک و خون کشیدن این مردم بی گناه که دست خالی به جاده ها بر آمده بودند.
کشتار سفاکانه مردم توسط رژیم اسد تا بدانجا بی رحمانه ادامه یافت که مردم ناگزیر دست به سلاح بردند تا از هستی و جان و مال خویش به دفاع مشروع بپردازند. و این فرصتی شد به دشمنان اسلام که همه در نابودی مسلمانان دست به هم دادند و از زمین و هوا سرزمین سوریه و حلب را به جهنم سعیر مبدل ساختند. کمونیست های روسی، سوری و رافضی های بی دین ایران در استشاره واستیذان از امریکا تا توانستند در کشتار مردم و ویرانی حلب ریکارد جنایت را در تاریخ بشریت از نو رقم زدند.
کجاست حقوق بشر تا لا اقل در محکومیت این جنایت ضد بشری صدایی بلند کند.
کجاست شورای امنیت و سازمان ملل متحد که لا اقل فیصله یی در قطع جنگ و جلو گیری از کشتار مردم بی گناه صادر نماید.
کجاست امریکای طرفدار دیموکراسی و حقوق بشر که اگر شمه یی از این گونه جنایت در کدام گوشه یی از سرزمین های غیر مسلمان به وقوع می پیوست، تا کنون آن کشور و متحدینش ده ها بار از زمین و هوا بدانجا لشکر کشی می کردند و ملل متحد و شورای امنیت صدها فیصله در مورد آن صادر می نمود و در تمام دنیا چون قیامت غو غا بپا می گردید.
مسلمانان به خوبی میدانند، کفر ملت واحده است و هیچگاه کینه و عداوت شان نسبت به آنها پایانی ندارد. باید در هر کجای دنیا هستند متوجه باشند که از نظر کفار، گناهی بالاتر و عظیم تر از مسلمان بودن در دنیای به اصطلاح متمدن امروز وجود ندارد

هیچ نظری موجود نیست: