۱۳۹۴ خرداد ۳, یکشنبه

حل المسائل ملی باتوضیح المسائل اتمری! / محمد آمین فروتن


چنانچه قبلأ از فرد ، فرد شما خواننده گان ارجمند خواسته بودم تا سلسله ای ازین یا دداشتها را حتمأ از آغاز تا انجام با تأمل بخوانند که پاسخ بسیاری از پرسشها و ابهامات را منجمله زمانی که پسرکاکای نائب السلطنه محمد اشرف خان غنی ، حضرت وکیل الدوله  محمد نعیم خان کوچی غلزائی  از سوی امارت اسلامی طالبان  افغانستان !! بحیث نائب الحکومه هزاره جات منصوب گردیده بود میان دائره  استخبارات کشور برادر پاکستان ISI  !!که کفالت امارت اسلامی افغانیه را برعهده داشت و محمد نعیم خان کوچی سردار قبیله غلزائی که فوقأ ذکر خیرش رفت  معاهده شرعی مبنی برانتقال اسناد ملکیت شرعی «هزاره های روافض شیعی !!!» که از قدیم الایام بدینسو زمین و آسمان اقلیم هزاره جات را یکجا با دیگر قبائل پشتون ، تاجیک ، ازبک ، ترکمن و طوائف دیگر ساکن در کشوری بنام افغانستان توام با خون خویش دفاع نموده بودند در بدل حمایت های که قبائل غلزائی از طائفه طالب در سرزمین هزاره جات بعمل می آورند  تمامی  علفچرهای تابستانی قبائل کوچی بنام اعیان و اشراف این قبیله ثبت و سجل شرعی ساختند !!پیوسته به گذشته قسمت هفتادو دوم :

Koche ha wa Ashraf ghani 25
 اما چنانچه میدانید و به گوشت و پوست تان احساس می کنید با اینکه همچنان بر این تصمیم خودم هستم که حتمأ باید پرده از این جنایت تاریخی در برابر مردمی که وقتی به دنیا می آیند جز دود غلیظی که از مغاره های زندگی شان بلند می شود هیچگونه مظاهری از تمدن  و حیات انسانی را مشاهده نه میکنند و ……:  ناگهان دریکی از روزها ی بهاری وقتی شبکه های تلویزیونی ای که از سرزمین افغانستان پخش میشود  بر پرده های آن جوانی ظاهرشد  که شاید بیش از بیست وچند سال عمری نداشته باشد اعلامیه ای را قرئت می فرمود   که  گویا با سازمان استخبارات پاکستان ISI  موافقتنامه ای را به امضأ رسانده است وبرای اینکه پس از پخش و نشر آن ” معاندان و چُغل کاران  از جن و انس!! ” عالم آنرا تعبیر نادرست نکنند وبا  سکوت سلطانی قضاوت نمایند متن این معاهده را سر بازار میسازند  . !! و آن اعلامیه ای که با مهر و امضای اشد محرم شورای امنیت ملی ابلاغ گردیده بود چنین قرئت گردید  :
YouTube Preview Image
این بود که سلسله بحث هفته قبل  را رها کردم و مشغول پژوهش در باره این بحث شدم . دیدم که مسأله به آن سادگی که من تصور میکردم و همکاران دیگری از ما نیز با حسن نیت آن را دنبال می کردند ، نیست ، آرام ، آرام واکنش های بسیاری از جناح های سیاسی و حتی فعالان معلوم الحالی را نیز برانگیخت که در وابسته گی با شبکه های امنیتی کشورپاکستان نام دارند و از مزرعه جاسوسی به بیگانه گان و جنرالان استخبارات پاکستان ISI   نان می خورند ، گفتم عجب موجودات زرنگی ؟ حتی کسانی نیز در این هیاهو اندازان دستور یافته حضور دارند  که از قدیم الایام بدینسو بصورت ناخواسته و نا آگاهانه با آخور استخبارات پاکستان ISI   بسته شده اند. ! من همیشه عادت داشته ام که برای کشف وشناخت حوادث تاریخی و اجتماعی   بینیش توحیدی  علمی و فلسفی را به دور از خرافات و اوهام بحیث ملاک  شناخت پدیده های  تاریخی مورد استفاده قرار میدهم در پرتو چنین نگاه ناگهان موتور ذهنم به گزارشهای افتید که چند سال قبل و در زمامداریی والاحضرت مخلوع حامد خان کرزی که آقای محمد حنیف خان  اتمر بروزارت داخله تکیه زده بود ، چرخبالهای بیگانه غالبأ « انگلیسها » که بر زمین وهوایی جلگه های ( هلمند ) تسلط  داشتند ازپایگاه های جنوب غرب یا همان هلمند باستانی بسوی شمال و در قرار گاه  امنیتی زون شمال که جنرال مجتبی خان  پتنگ ازهمکاران سابق الحاج  محمد حنیف اتمرظاهرأ در رأس آن قرارگاه قرار داشت پائین می ساختند .
Patang And Hanif atmar 25
و آنگاه هم حاج آقا برویت همین منطق ضعیف مادی که گویا برای ما نیروهای انگلیسی که جزئ از ائتلاف مبارزه علیه تروریزم در خط مقدم جبهه قرار دارند ماهیانه چندین ملیون دالر می پردازند و حتی به قول مطبوعات آن زمان که مسأله انتقال مخالفین  اداره حاکم بر کابل  را از هلمند به مزار شریف دنبال می کردند از قول حاج آغا محمد حنیف اتمر نوشته بودند که حتی امریکا ئی ها نیز نه میتوانند بدون اجازه ارتش انگلیس در هلمند طالبان و القاعده را شکار کنند .!!! چنانچه گفتیم در همان روزها هم از همین منطق معیوب مادی استفاده نموده بود که وقتی حاج آقا محمد حنیف اتمرجانباز معرکه جلال آباد را به مجلس سنای افغانستان خواسته بود واز وی را درباره عدم مؤثریت قرار داد امنیتی با ایالات متحده امریکا و دیگر کشورهای ناتو استفسار بعمل آمد وی باز هم با زبان ” ذلت وحقارت !!در ملای عام اعلام نمود که از نظر ما قرار داد به نفع ما است و تنها روزانه دوازده میلیون دالر مصارف نیروهای امنیتی را طبق قرار داد تا سال ۲۰۱۷  در اختیار افغانستان قرار میدهند ؟ !!
YouTube Preview Image
شکفت انگیزترین قسمت این  سریال غمناک و درعین حال مسخره آمیز  فراخوانی حضرت محمد حنیف خان اتمر دامت برکاته !!  آنگاه و آنجا بود که حتی چشم هیچ یکی از اعضای مجلس سنای افغانستان پِلک نزد تا از جناب حضرت اتمر بپرسند چه کسی تصمیم گرفته است و یا هم تصمیم اتخاذ میکنند  که ما تا سال ۲۰۱۷  روزانه  معادل ۱۲ میلیون دالر مصرف ارتش ملی را نیاز داریم ؟ در جوامع مردم سالار ونهاد های مدعی  دموکراسی  تعیین ضرورتها و نیازهای اجتماعی از وظائف اولیه نمائنده گان مردم به حساب می آیند .
atmar in Afghanistan parlment 25
این وضعیت و خاموشی اکثریت مجلس سنای افغانستان نشان داد که نمائنده گان محترم مجلس تا هنوز هم از وظائف اصلی یک مجلس بحیث نهادی  که هرچند در شعبده بازی ها و چانه های سیاسی مافیای حاکم تشکیل گردیده است  آگاهی نداشته اند .
        تفاهم نامه استخباراتی در بسته ای  موسوم به انتقال داعش به افغانستان !
در گرماگرم دروغسازی ها راجع به انتقال داعش به سمت شمال افغانستان آنگاه که حاج آغا محمد حنیف خان اتمردامت برکاته ؛  جانباز معرکه جلال آباد قدرت سایه ای موهوم و مجهز به تمامی استدلالات استخباراتی قرن بیستم بود که مطبوعات نزدیک به ارتش پاکستان از قول منابع مطلع گزارش دادند که سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI   در یک معاهده ای  امضأ نا شده موافقت سازمان امنیت افغانستان را حاصل نموده است تا تمامی آواره گان به شمول خانواده های خارجیانی که از سالهای سال در وزیرستان شمالی و جنوبی به سر میبرند در بدل چند ین میلیون دالر وارد افغانستان کنند
Hanif Atmar with Genral Sharif Pakistan 25
و در داخل افغانستان نیز بصورت مشترک توسط هردو دولت افغانستان و پاکستان تحت مراقبت همه جانبه قرار گیرند و پس از آن بر وزیر ستان شمالی و جنوبی  که امریکا خواهان بمبارد این مناطق گردیده است این شهرکهای مرزی در پاکستان را با هواپیما های جنگی خود تحت بمبارد قرار دهند .
YouTube Preview Image
البته دسته های ازاین آواره گان جوقه جوقه وارد مناطق مرزی زابل – پکتیکا و غزنی شدند که با سلاح های بسیار پیشرفته مجهز بودند اما با نیروهای حکومتی در جنگ به سر نه میبردند اما وقتی کسی بنام انجنیر محمد کریم متین که تازه ازسوی ریاست دولت وحدت ملی بحیث والی پکتیکا تقرر حاصل نموده بود ضمن دیگر وظائفی که بر عهده داشت به گزارشی دسترسی پیداکرد که شورای امنیت ملی مبلغ دو صد هزار دالر پول نقد را به خانواده های که وابسته به داعش بودند توزیع نموده است
YouTube Preview Image
اما والی ساده اندیش پکتیکا  که تازه به مقام ولایت رسیده بود نه میدانیست که تبعات و آثار این حقیقت گوئی چیست و چگونه باید آنرا توجیه کند ؟ پس از یک هفته بگو مگو های فروان در میز های مدور و مطبوعات کشور روزی مجبور شد تا حقیقت را که مانند آفتاب می درخشید بپوشاند و بگوید که گویا من شورای امنیت ملی ای را گفته ام که  قبلأ در دوران حامد کرزی بریاست رنگین سپنتا ایفای وظیفه میکرد ….
ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست: