۱۳۹۴ خرداد ۱۰, یکشنبه

نوشتن نامه غنی به پاکستان اراده افغانی یا اقدام استخباراتی ؟/ محمد آمین فروتن


پیوسته به گذشته بخش هفتا دو سوم
هرچند دریادداشت های قبلی ، از روشنفکر جماعت و گروه های که مصرانه میخواهند تا بدون هرگونه صغری و کبری  به اصطلاح «  گاهی بر میخ وگاهی بر نعل می کوبند !! »و هرگاهی سر از آخور دشمن بیرون می کنند یاد ی کرده بودیم و گفتیم که در زمان معاصرکنونی که دشمن از زمین و آسمان ما را همچون هفتادو دو ملت محاصره نموده است  برای دیگرگونی مطلوب سیاسی و اجتماعی خویش با شیوه های کودتائی زرد رو می آورند و برخی از رجال صاحب نام مافیائی از همین راه و همین کانال نان میخورند و به نام میرسند باید به کمال عذر خواهی خدمت شما عزیزان باید به عرض برسانم چنانچه گفته اند « چون بدی پیش آید از بدترش بترس !» هرروز و هر لحظه ای ازاین باغ …تازه ا ی میرسد .چنانچه همین دوروز قبل و پس از یک اجماع نسبتأ ملی و مذهبی با  رجال وشخصیت های سیاسی شامل در نظام حاکم کنونی ناگهان به نقل از منابع ریاست حکومت وحدت ملی افغانستان خبر منتشر شد که حکایت از ارسال نامه نسبتأ تند محمد اشرف غنی رئیس دولت وحدت ملی افغانستان  عنوانی محمد نوازشریف صدراعظم پاکستان را داشت .
YouTube Preview Image

 منبع نزدیک به ارگ ریاست دولت وحدت ملی افغانستان به برخی منابع مطبوعاتی آزاد در کابل گزارش دادند که آقای اشرف غنی در این نامه  موهوم اما طومار مانند  ،  هشت مورد را جهت گذاشتن برسر میز محمد نوازشریف عجالتأ جهت مبارزه با تروریزم و دهشت افگنی نشانی نموده و از آقای شریف خواسته شده  است تا هرچه عاجل تر و بهتر به این خواسته های ما توجه خویش را مبذول دارند . در غیر آن …. خواهیم کرد هرچند هیچ گونه تصویری در مطبوعات داخلی و بیرون مرزی از این نامه وجود ندارد  اما برخی رسانه های داخلی آنرا چنین تقسیم بندی نموده و به نشر رسانده است  .
Hanif Atmar with Genral Sharif Pakistan 28
۱- صدور یک بیانیهی رسمی از سوی رهبری سیاسی پاکستان برای نکوهش عملیاتهای طالبان.
۲- دستور رهبری نظامی پاکستان برای جلوگیری از فراهم ساختن پناهگاه به طالبان و عملی شدن این دستور.
۳- دستور گسترش پیکار با هراسافگنی با شبکهی حقانی و بازداشت مسئولان حمله‌های هراس‌افگنانه‌ی اخیر در افغانستان.
۴- دستور بازداشت خانگی رهبران شورای کویته و شورای پشاور و آغاز پیگرد آنان به علت تهدید کردن کشور دوست.
۵- دستور سپردن تمامی زخمیان جنگها از سوی شفاخانهها به زندانهای امنیتی برای بازداشت و بررسی بیشتر.
۶- توافق برای مبادلهی زندانیانی چون ملا برادر با اعضای تحریک طالبان پاکستان.
۷- دستور به کارخانههای تولید مواد کیمیایی برای منع فروش مواد انفجاری به گروههای غیرقانونی و هراسافگن.
۸- ایجاد تفاهمنامه‌ای که بربنیاد آن عملیات‌های همزمان برای جلوگیری از رفت‌وآمد اعضای تحریک طالبان پاکستان و تحریک طالبان افغانستان به راه انداخته شود.
YouTube Preview Image
شگفت آور ترین و درعین حال متضاد با مفردات دیگری ازین نامه همانا قسمت پنجم آن مبنی بر مبادله زندانیان سیاسی چون ملا برادر با اعضای تحریک طالبان است  که خواننده و بیننده را مشکوک میسازد که مبادا این حلقه نا تکمیل شده هم از سناریوی سازمان اطلاعات نظامی ارتش پاکستان ISI باشد که جهت آزمودن افکار عامه انعکاس داده اند . زیرا تعیین مهلت یکماهه برای کشورتا دندان مسلحی همچون پاکستان از سوی رئیس غنی از یکسو و طرح تبادله  ملا برادر درمقابل  رهبران ارشد تحریک طالبان  پاکستان از همان سناریوی استخباراتی بوده است  که از سوی سازمان اطلاعات ارتش پاکستان در چنین فضای و زمینه های مورد استفاده قرار میگیرد . البته سازمان اطلاعات نظامی ارتش پاکستان ISI در گذشته نیز در ایجاد و براه انداختن چنین پروژه های که به شکل بسیار عالی افکار عامه را متوجه آن میسازد از سابقه آزموده شده ای برخورداراست  . فرض کنیم که فیل قدرت مصنوعی رئیس غنی هوای هندوستان کرد ،اما  برای اعمال هرنوع اندیشه و استراتیژیی در حوزه سیاست توانمندی های لازم است که باید در عصر حاضر نه تنها فعالان سیاسی جامعه افغانی  بلکه عوام کالانعام این کشور مصیبت زده نیزآنرا لمس و شناسائی نموده باشند . در حالیکه پاکستان بویژه سازمان اطلاعات نظامی آنکشور با توجه با  نفوذ و احاطه کامل بر سرنوشت مردم فقیر و ستمدیده ما که در امتداد بخشی از تاریخ معاصر تمامی سنگ ها را بسته ا ند و سگها را رها !
Hanif atmar and ISI 31
  این احتمال را قویأ به میان می آورد که سناریوی انتشار این گونه نامه ها نیز برای پنهان ساختن و انحراف دادن افکار عامه از مسأله پروژه انتقال داعش به سمت شمال بوده  که در یک بسته ای پیچیده منجمله تفاهم نامه ای میان شورای امنیت ملی برهبریی محمد حنیف اتمر  جانباز معرکه جلال آباد از چندین ماه بدینسو در حال اجرأ میباشد.
ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست: