۱۳۹۴ فروردین ۸, شنبه

نواندیشی: چرارئیس غنی واقیعت های تاریخی درباره زندگی مردم افغانستان را پنهان کرد؟

YouTube Preview Image


چرارئیس غنی واقیعت های تاریخی درباره زندگی مردم افغانستان را پنهان کرد؟

به گزارش آژانس خبریی رویتر از واشنگتن محمد اشرف  غنی رئیس اداره موسوم به حکومت وحدت ملی افغانستان که در رأس یک هیأت قافله مانند به امریکا سفر نموده است طی یک خطبه غرای خود  ضمن ستائیش از کارنامه هاودست آورد های  ۱۳ ساله  دولتهای که پس از حادثه یازدهم  سپتمبر و در نتیجه کنفرانس معروف  موسوم به بن به اساس اراده بالفعل و بالقوه جامعه جهانی بویژه ایالات متحده امریکا در کشور ما افغانستان تأسیس گردیده است  به رفتن سه میلیون دختر به مکاتب اشاره کرد که قبل از آن در تمامی تاریخ افغانستان وجود نداشت ورفتن  این سه میلیون دختر را مرهون کمک های دوستانه ایالات متحده امریکا عنوان کرد  . آقای اشرف غنی این سخنان را در حالی بیان می کند که جناب شان در بیشترین سخنان خود بر تاریخ پنجهزار ساله مالا مال از فرهنگ و تمدن ترکیز میکند .
YouTube Preview Image
به هرصورت هرچند از کسی که نه میخواهد خود را از لست  متفکران جهان  حذف کند بیان اینگونه حکایات معیوب زیبنده نیست . زیرا بیسواد ترین آدم های که از بطن این جامعه فقیر برخاسته اند از گذشته و تاریخ  دولت های حاکم بر این کشور اطلاع دارند که در تاریخ پر افتخار  افغانستان قبل از اجلال نزول  پرمیمنت سربازان  استعمار که در رکاب راه بلدانی همچون حضرت اشرف غنی وارد افغانستان شدند در دور ترین نقطه این کشورنه تنها  مکاتب دخترانه ای وجود داشت بلکه در ادارات ملکی و نظامی افغانستان عملأ مشغول خدمت بودند . اما اظهاراتی را که آقای رئیس غنی در محضر کنگره امریکا و پس از یک تملق و شجره کشی با بسیاری از بلند پایه گان مجلس  نمائنده گان ایالات متحده امریکا نباید از دوحالت خالی باشد ، یا اینکه حضرت محمد اشرف غنی از بسیار وقت بدینسو در بیرون از کشور زیسته است و به دلائل نامعلومی دچار بیماریی  الزایمرشده      و نه میتواند واقیعت های تاریخی را که در افغانستان جریان داشته است آنچه که بوده بیان کنند .   و یاهم  علی الرغم ادعا ها ی بلند بالای که جلالتمآب محمد اشرف غنی در حوزه علم انسان شناسی دارند با دریغ و تأسف که  اطلاعات وی در رشته  تاریخ سیاسی افغانستان ناقص بوده است .
_______________________________________________________________________________________________________________________
* متن ترجمه بخش مربوط به آنچه که جلالتمآب رئیس  غنی از  کمک های امریکا  در حوزه تعلیم دخترانه یاد کرده اند .    از ایالات متحده امریکا و متحدین اش در این زمینه ابراز امتنان و سپاس میکنم. در ۱۰ سپتامبر سال ۲۰۰۱ هیچ دختر در افغانستان شامل مکتب نبود، و آموزش دختران یک امر نامشروع پنداشته میشد. این خبر دیگر تکان دهنده نیست. امروز بیشتر از ۳ ملیون دختر در تمام افغانستان شامل مکاتب ابتدائیه هستند و می آموزند تا در آینده یک افغانستان دموکراتیک سهیم باشند. والدین آنها از شما سپاس گذاری می کنند.


تهیه شده در تربیون نواندیشی

هیچ نظری موجود نیست: