۱۳۹۳ مهر ۲۱, دوشنبه

حکومت “وحدت ملی” یا تکرار ائتلاف قبلی؟/انجنیر محمد نذیر تنویرشاید چیزی از برای گفتن نباشد!
چه ها نبود که گفته نشد؛ چه ها نبود که بنشر نرسید و چه “درامه های” نبود که به تمثیل کشانیده نشد.
دیگر پتلون دیموکراسی نیز همچو کمونیزم از تن اش بیرون گشت!
اگر
تا هنوزهم، پی نبرده ایم و خویشتن را به “حدس و گمان ها” و تحریف واژه با
جلوه های دینی بازی می دهیم. پس قبل از “مقصر شمردن” دیگران، بهتر خواهد
بود که خویشتن را سرزنش نمایم!
بلی! سرزنش نمایم و از خود بپرسیم که آیا انسانیت ما، هویت افغانی ما و حتی حق رأی ما به تمسخر کشانیده نشد؟
آیا بصیرت “تمسخر غرب” نسبت به “دیموکراسی افغانی” را از دست داده ایم؟
آیا تاهنوزهم با مشت های “گره خورده” در پی یک مشت اجیران گماشته شده “متجاوزین” در حرکت ایم؟
پس کجا شد جوهر عقل ما، و کجا شد ضمیر سرزنشگر ما تا انسان بودن ما را به تجلی کشاند؟
اگر اجیریم و کشور های تجاوزگر، الگوی ماست؛ پس حداقل سعی نمایم تا خویشتن را به سطح دانش و ترقی آنها برسانیم!
وگرنه؛ چرا بیشتر ازین خود را فریب داده به اجیر بودن خویش می نازیم و به “وابسته گی” خویش فخرفروشی می نمایم؟
آیا گاهی از خود پرسیده ایم که؟:
بیشتر بخوانید اینجا را کلیک کنید

هیچ نظری موجود نیست: